Det handler ikke om lykke

Det handler ikke om lykke
Debatbog af Signe Kierkegaard Cain

I DET HANDLER IKKE OM LYKKE – Helt tæt på antidepressiv medicin tegner journalist Signe Kierkegaard Cain det første egentlige portræt på dansk af den antidepressive medicin set fra patienternes synspunkt. Hun har selv taget antidepressiv medicin og deler i bogen også af sine egne erfaringer.

I bogen kan du blandt andet læse, at der ikke er udsigt til ny antidepressiv medicin på markedet de næste mange år. At stigningen i antallet af patienter, der tager medicin, skyldes, at folk tager den i lang tid. At mange drømmer om at stoppe med den, selv om den virker, men har svært ved det. Og at medicinen hjælper nogen, men at bivirkningerne samtidig kan gribe kraftigt ind i hverdagen.

Bogen kombinerer personlige, tankevækkende beskrivelser fra patienter med en grundig, journalistisk undersøgelse af medicinen set med både lægevidenskabelige, psykologiske og sociologiske briller. Dermed giver den overblik over de mange usikkerheder, uenigheder og personlige valg, der hører med til at være en af dem, der tager antidepressiv medicin.

Bogen er baseret på en lang række interviews med patienter og eksperter og fagpersoner – blandt andre professor i psykiatri Poul Videbech, professor og leder af Det Nordiske Cochrane Center, Peter Gøtzsche, tidligere formand for Praktiserende Lægers Organisation Henrik Dibbern, DR’s nyhedsdirektør, Ulrik Haagerup, Lundbecks udviklingsdirektør, Anders Gersel Pedersen, psykiater og stifter af Psykiatrifonden, Jes Gerlach, samt formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen.

“Vi kan alle lære meget af denne bog om antidepressiv medicin: både som udskriver og bruger af medicin og som beslutningstager.” – Ugeskrift for læge

“… et vigtigt vidnesbyrd fra den konkrete virkelighed, når hverdagen – selve ens væren her på jord – afhænger af de velsignede, forbandede hvide piller.” – Weekendavisen

“DET HANDLER IKKE OM LYKKE er en redelig og velskrevet brugs- og debatbog, som tager hul på en diskussion og gennembryder et tabu, som burde have været gennembrudt for længst.” – Politiken

“Signe Kierkegaard Cain gør meget ud af ikke at dømme det, hun finder ud af, samtidig med at hun tager problemet dybt alvorligt og nøgternt fremviser alle paradokserne.” – Jyllands-Posten

“Se at få den læst! Bogen fortjener mange læsere.” – DepressionsForeningens medlemsblad